Advisory board

Vi som grundade stiftelsen har inte all kunskap som behövs, utan vi behöver spetskompetens i en advisory board. I vår advisory board kan du t.ex bidra med kontaktnät, kapital, eller medicinsk expertis.

Roman Stepanov

Roman Stepanov, som nationell rådgivare till NAMSUs president och med erfarenhet från ambassaden i Stockholm, erbjuder viktig expertis om Ukrainas medicinska utrustningsbehov. Hans bakgrund stärker stiftelsens trovärdighet vid interaktioner med intressenter och hans omfattande nätverk underlättar etablerandet av effektiva partnerskap för utrustningsanskaffning. Med sin strategiska planering och kulturella förståelse säkerställer han att stiftelsens insatser är meningsfulla och effektiva där det övergripande syftet är att rädda fler liv.

Var med och bidra

Gör skillnad idag

Tillsammans kan vi ge hopp, lindra lidande och skapa en ljusare framtid för många.