Filmer

Servo-air Mechanical Ventilator

Professor Rostyslav Smachylo vid Zaitsevinstitutet i Charkiv demonstrerar den av oss levererade Servo-air Mechanical Ventilator från svenska medtechbolaget Getinge.

En Servo-air Mechanical Ventilator från Getinge är en typ av medicinsk apparat som används för att assistera eller ersätta andningsfunktionen hos patienter som inte kan andas tillräckligt på egen hand. Den används vanligtvis på intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar eller operationssalar.

Här är några huvudfunktioner och förmågor hos en Servo-air Mechanical Ventilator:

Andningsstöd: Ventilatorn kan ge en kontrollerad mängd syre och luft till patientens lungor för att underlätta andningen.

Andningsfrekvens och volymkontroll: Den kan justera både andningsfrekvensen (antal andetag per minut) och den volym av luft som levereras vid varje andetag, vilket är avgörande för att anpassa behandlingen till patientens behov.

Trycksupport: Ventilatorn kan ge extra tryck vid inandning för att hjälpa patientens lungor att expandera ordentligt.

PEEP (Positive End-Expiratory Pressure): Genom att hålla ett positivt tryck i patientens lungor vid utandning kan ventilatorn förhindra att lungorna kollapsar helt mellan andetag, vilket förbättrar gasutbytet och syresättningen.

Säkerhetsfunktioner: Den är utrustad med olika säkerhetsfunktioner för att övervaka patientens status och förhindra skador, såsom trycksensorer för att undvika övertryck i lungorna och larm för att varna vårdpersonalen vid eventuella problem.

Sammanfattningsvis är en Servo-air Mechanical Ventilator en avancerad medicinsk enhet som spelar en avgörande roll i hanteringen av patienter med andningsproblem och kan anpassas för att möta olika behov och tillstånd hos patienterna.

Karl Storz Duomat

Demonstration av en från oss levererad Karl Storz Duomat. Det är en medicinsk apparat som används för att underlätta hanteringen av endoskopiska operationer och ingrepp. Här är några av dess huvudfunktioner och användningsområden:

Insufflation av koldioxid: En central funktion hos Karl Storz Duomat är att insufflera koldioxid i patientens kroppshålor under endoskopiska operationer. Detta skapar ett utrymme och en distension som gör det möjligt för kirurgen att visualisera och arbeta inom området.

Tryckreglering: Apparaten kan reglera och övervaka det intraperitoneala trycket (trycket inuti bukhålan) under operationen. Detta är viktigt för att säkerställa optimala förhållanden för kirurgen och minska risken för komplikationer.

Säkerhetsfunktioner: Karl Storz Duomat är utrustad med flera säkerhetsfunktioner för att övervaka och kontrollera trycket och flödet av koldioxid under proceduren. Detta hjälper till att förhindra överdistension eller andra potentiellt skadliga situationer.

Anpassningsbarhet: Apparaten kan anpassas efter kirurgens behov och preferenser samt till patientens individuella förhållanden och den specifika operationen som utförs.

Sammanfattningsvis är Karl Storz Duomat en viktig enhet inom endoskopisk kirurgi, som hjälper till att skapa och upprätthålla optimala förhållanden för kirurgen att utföra ingreppet på ett säkert och effektivt sätt.

Professor Rostyslav Smachylo demonstrerar levererad utrustning under ett endoskopiskt ingrepp

Karl Storz Duomat demonstreras av Professor Rostyslav Smachylo

Denna Karl Storz Duomat har två funktioner, den ena är att suga ut överflödig vätska i kroppen för att på så sätt skapa bättre sikt.

Framgångsrik borttagning av granatsplitter från en soldats lever

Endoskopiskt ingrepp med insufflator och Duomat från Karl Storz, framgångsrik borttagning av granatsplitter från levern på en soldat.

Var med och bidra

Gör skillnad idag

Tillsammans kan vi ge hopp, lindra lidande och skapa en ljusare framtid för många.