Upprop till insamlingsstiftelse

www.ukrainamedtech.se/upprop-till-insamlingsstiftelse/

Projektet går in i nästa fas och vi har sökt om att starta en insamlingsstiftelse, Insamlingsstiftelsen Ukraina Medtech. Det kan ta upp till 3 månader innan stiftelsen är bildad.

Insamlingsstiftelsens ändamål är att köpa in avancerad medicinsk utrustning till sjukhus vilka stiftelsen valt att samarbeta med.

När du väljer att stödja vår insamlingsstiftelse, investerar du inte bara i en god sak, utan även i en transparent och ansvarsfull organisation. Här är några av fördelarna med att stödja oss:

1. Öppenhet & Ansvar: Varje donerad krona går direkt till stiftelsen. Vi värdesätter det förtroende du ger oss och garanterar att ditt bidrag används på bästa sätt för vårt gemensamma mål.

2. Professionell Översikt: Vår stiftelse är inte bara driven av passion, utan också av professionalism. En auktoriserad revisor finns med vid starten av stiftelsen och granskar regelbundet vår ekonomi, vilket garanterar att alla medel används korrekt och ansvarsfullt.

3. Kompetent Styrelse: Vår styrelse består av dedikerade individer som har stiftelsens bästa för ögonen. De övervakar aktivt våra projekt och säkerställer att våra insatser är effektiva och meningsfulla.

4. Aktiv Involvering & Utveckling: Vi stannar inte vid det nuvarande. Vi söker aktivt efter nya ledamöter som kan tillföra värdefulla perspektiv och kompetenser till stiftelsen, vilket garanterar att vi ständigt förnyar oss och förbättrar vår verksamhet.

 

Genom att stödja vår stiftelse genom detta upprop bidrar du inte bara till vår nuvarande insats, utan du investerar i en organisation som värdesätter integritet, transparens och ansvar. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad.

Det kan ta upp till tre månader att etablera en stiftelse. Vi kommer att få ett nytt Swishnummer efter bildandet och även ansöka om 90-nummer.

Tack för ditt förtroende och stöd.

Var med och bidra

Gör skillnad idag

Tillsammans kan vi ge hopp, lindra lidande och skapa en ljusare framtid för många.