Hjälpa Ukraina

Om insamlingen

Alla donationer görs till insamlingsstiftelsen Ukraina Medtech och alla beställningar görs via oss. Det går inte att köpa medicinsk teknik som privatperson och medtech har ett speciellt regelverk som måste följas.

Tack vare våra upparbetade kontaktlinjer har vi möjlighet att beställa från de största medtechbolagen globalt.

Om institutet i Kharkiv

Institutet grundades 1930 som Institute of Blood Transfusion and Urgent Surgery. Det betyder
att institutets huvudsyfte sedan dess är kirurgiskt stöd i akuta fall.

Med åren har det blivit det ledande centret inom de flesta kirurgiska specialiteter: hjärtkirurgi,
kärlkirurgi, hepatopankreatobiliär kirurgi, thoraxkirurgi, mag-tarmkanalkirurgi, endovaskulär kirurgi och andra.

Det är inte bara ett praktiskt sjukhus utan också ett forskningscentrum. Vissa uppfinningar är kända över hela världen, till exempel stent för aorta som togs fram av professor Volodos N.L på 1980-talet.

V.T.Zaytsev Institute of General and Urgent Surgery of National Academy of Medical Sciences
i Ukraina är ett viktigt kirurgiskt centrum inte bara för Charkiv-regionen, utan för andra regioner: Lugansk, Donetsk, Poltava, Dnipro, Sumy, mfl.

Alla av operationer (inklusive hjärtkirurgi på nyfödda) utförs lika bra som moderna
minimalt invasiva ingrepp: stenting, laparoskopiska och torakoskopiska ingrepp,
endovaskulära ingrepp, endoskopiska ingrepp, arytmier ablation, ultraljudsledda
insatser etc.

Institutet har också specialiserade intensivvårdsavdelningar: för bröstkorgskirurgi, kardiovaskulär kirurgi, endovaskulära ingrepp, kirurgisk infektion, chock och militärt trauma.
I fredstid blev Institutet det tertiära centret för alla ovan nämnda inriktningar. Under kriget
etablerades avdelningen för militärkirurgi. I krigstider hjälper sjukhuset med både skador och sjukdomar, som förekommer i både civila och militära individer.

Under de första månaderna var det mestadels civila medborgare i staden som skadades under bombningarna, nu när frontlinjen är mer än 100 km från staden så har sjukhuset har fler militärer som behöver tertiära kirurginsatser eller uppföljning efter primäroperation.

Förutom kirurgisk praxis på institutet så är ledande konsulter yrkesverksamma och opererar patienter om det behövs på andra sjukhus inklusive Kharkivs huvudsjukhus. Cirka 6000 insatser görs på institutet per år.

Länk till institutet i Kharkiv:

http://ionh.com.ua/#gsc.tab=0

Var med och bidra

Gör skillnad idag

Tillsammans kan vi ge hopp, lindra lidande och skapa en ljusare framtid för många.