Hjälpa Ukraina

Om insamlingen

Alla donationer görs till insamlingsstiftelsen Ukraina Medtech och alla beställningar görs via oss. Det går inte att köpa medicinsk teknik som privatperson och medtech har ett speciellt regelverk som måste följas.

Tack vare våra upparbetade kontaktlinjer har vi möjlighet att beställa från de största medtechbolagen globalt.

Jonas Hård af Segerstad

Styrelsen

Stiftare och VD:

Jag heter Jonas Hård af Segerstad och är företagare inom hälsa. Jag har en bakgrund inom IT. Dessutom är jag en stark humanist. Här ser jag möjligheten hur vi kan hjälpa ett större antal människor genom att bistå sjukhuset i Kharkiv med de produkter som de efterfrågar.

Att hjälpa sjukvården i Ukraina är andra sidan av myntet där man bistår med material för de som befinner sig i fronten, oavsett om det är stridssjukvårdare eller soldater . Om vi kan hjälpa sjukvården att förbättra möjligheterna till att göra avancerade operationer så kan fler räddas. Här kan sjukvårdssegmentet utvecklas och insamlingens syfte är att göra det möjligt för National Academy of Medical Sciences of Ukraine att rädda fler liv på både civila och militär som påverkats av kriget i Ukraina.

Om donationerna

Regelverket kring medtech gör att inköp av efterfrågade produkter görs i utlandet. Stiftelsen betalar direkt till tillverkarens dotterbolag i Ukraina, alt i närliggande land. Tillverkaren ser till att all logistik, installation och utbildning sker på plats dit utrustningen skickas.

100% av donationerna går till sjukhus inom National Academy of Medical Sciences of Ukraine, minus transaktionskostnader hos Paypal, 4-7%. Alla som donerar ska självfallet få bekräftelse på att pengarna kommit fram. Paypal visar endast avsändarnamn och postadress. Alla som swishar får SMS av mig med tack! Alla företagskostnader står jag för, dvs kostnad per mottaget swish, bokföring, övriga bankavgifter etc. Dessa kostnader belastar inte projektet.

Var med och bidra

Gör skillnad idag

Tillsammans kan vi ge hopp, lindra lidande och skapa en ljusare framtid för många.