Stiftare och VD

Jag är Jonas Hård af Segerstad, och jag är passionerad för att använda min bakgrund inom teknik och hälsa för att göra verklig skillnad i världen. Med en stark övertygelse om att vi alla har möjligheten att bidra till positiv förändring, har jag startat detta projekt för att återuppbygga sjukvården i krigsdrabbade Ukraina och hjälpa till att rädda liv i ljuset av den pågående krisen.

Min Bakgrund:

Med en gedigen utbildning och erfarenhet inom teknik och hälsa har jag arbetat för att integrera dessa två områden för att bygga upp Ukrainas sjukvård igen. Min passion för att använda teknik för att förbättra människors liv har drivit mig att hitta lösningar för att kunna bygga upp den Ukrainska sjukvården till en nivå nära eller lika som den svenska, och därmed göra vården mer tillgänglig och effektiv samt rädda fler liv.

Mitt Engagemang:

Jag tror på kraften hos gemenskapen och samarbetet för att skapa verklig förändring. Genom att samla experter inom olika områden och arbeta tillsammans mot en gemensam vision, strävar jag efter att göra skillnad och lämna ett positivt avtryck på samhället.

Var med och bidra

Gör skillnad idag

Tillsammans kan vi ge hopp, lindra lidande och skapa en ljusare framtid för många.