Beställning av Endomat

Vi har beställt en kombinationsmaskin till Zaitsevinstitutet i Kharkiv. Enheten klarar av både att suga och spola, vilket medför att vi inte behöver beställa en enhet som suger och en annan som spolar.

Båda dessa pumpar är viktiga verktyg inom kirurgi för att hålla området rent och synligt samt för att underlätta kirurgiska procedurer. Valet mellan sugpump och sköljpump beror på det specifika behovet och det kirurgiska ingreppet som utförs.

Leveranstid upp till 3 månader. Samtidigt beställde vi reservdelar till befintlig utrustning, sjukhuset arbetar 24/7 med ett stort upptagsområde.

Var med och bidra

Gör skillnad idag

Tillsammans kan vi ge hopp, lindra lidande och skapa en ljusare framtid för många.