Fas 2 – ny order

Efter att första beställningen gjorts så har vi skiftat fokus till nästa del i projektet, även dessa ligger med som högprioriterade delar.

Leverantören är B Braun och finns representerade i 64 länder och har 65000 anställda.

Denna order har två delar: en insufflator och den används för att blåsa upp ett utrymme när man ska utföra titthålskirurgi. Koldioxid används för att det inte är antändbart, och finns som naturlig del i vårt blodflöde. Troakarer är instrument som används för att utföra titthålskirurgi.

Kostnad: ca €7500

co2-insufflator-flow50

Var med och bidra

Gör skillnad idag

Tillsammans kan vi ge hopp, lindra lidande och skapa en ljusare framtid för många.