PIC_PROD_MAIN_OBLIQUE_UI500-1024x768

Insufflatorn från Karl Storz Medical

Insufflatorn från Karl Storz Medical levererades till sjukhuset i eftermiddags. Leveranstiden blev drygt 2 månader. Den nya utrustningen möjliggör titthålskirurgi genom skapandet av stabila hålrum i kroppen. Titthålskirurgi kan alltså inte utföras utan en insufflator och man är då tvungen att förlita sig på stora snitt som har längre återhämtning, högre infektionsrisk och ökad risk för allvarliga komplikationer, ink dödsfall.

Titthålskirurgi tack vare en insufflator:

Mindre invasiv: Eftersom titthålskirurgi utförs genom små incisioner snarare än ett stort snitt, finns det mindre trauma mot kroppen, vilket kan minska blodförlust och smärta efter operationen.

Snabbare återhämtning: Mindre snitt betyder ofta snabbare läkning, kortare sjukhusvistelse och snabbare återgång till normal aktivitet.

Mindre ärrbildning: Små incisioner leder till mindre ärrbildning.

Minskad infektionsrisk: Mindre sår kan innebära en minskad risk för sårinfektioner.

Minskad postoperativ smärta: Många patienter rapporterar mindre smärta efter laparoskopisk kirurgi jämfört med öppen kirurgi.

Minskad risk för komplikationer: Även om alla operationer har risker, kan de minskade sårstorlekarna och det minskade traumet i titthålskirurgi leda till en minskad risk för vissa komplikationer, ink dödsfall.

Var med och bidra

Gör skillnad idag

Tillsammans kan vi ge hopp, lindra lidande och skapa en ljusare framtid för många.