Irrigation vid Laparoskopi

Laparoskopi, ofta kallad ”titthålskirurgi”, är en minimalt invasiv kirurgisk procedur som låter kirurger nå och operera inom bland annat buk- eller bäckenområdet med hjälp av små snitt och specialiserade instrument. Ett sådant instrument är irrigationssystemet.

Irrigation i laparoskopi fyller flera syften:

Visualisering: Blod, kroppsvätskor och skräp kan sudda synfältet. Genom att irrigera, eller skölja området, kan kirurger bibehålla en klar vy av operationsplatsen.

Hemostas: Aktiv blödning kan minimeras genom att tvätta bort blodet och därigenom identifiera blödningspunkten tydligare. Detta möjliggör tillämpning av koagulering eller andra hemostatiska tekniker mer effektivt.

Dissektion: I vissa laparoskopiska ingrepp kan ett mjukt flöde av irrigation vätska underlätta separationen av vävnader, vilket gör dissektionen enklare och mindre traumatisk.

Kylning: Vissa laparoskopiska instrument, som elektrokauteriinstrument, genererar värme. Irrigation kan hjälpa till att kyla ner dessa instrument och omgivande vävnader för att förhindra brännskador eller oavsiktlig termisk skada.

Evakuering: Vid vissa ingrepp, som borttagning av cystinnehåll, kan irrigationssystem användas i kombination med sugning för att hjälpa till med evakuering av materialet.

Läkemedelsleverans: I specifika situationer kan mediciner eller medel (som antibiotika, antiinflammatoriska medel eller hemostatiska medel) levereras till operationsstället med hjälp av irrigationssystemet.

För att uppnå effektiv irrigation under laparoskopi använder kirurger specialiserad utrustning som både kan leverera irrigationvätskan och, i många fall, samtidigt suga bort den. Korrekt irrigationsteknik är avgörande för patientens säkerhet och ingripandets framgång.

Tack vare insamlingsmiddagen kan vi beställa systemet direkt från Karl Storz Medical.

Var med och bidra

Gör skillnad idag

Tillsammans kan vi ge hopp, lindra lidande och skapa en ljusare framtid för många.